Arbeidsrecht

 

Arbeidsrecht heeft te maken met o.a. arbeidsovereenkomsten, ontslag, verrichten van freelance werkzaamheden en problemen met een werknemer. 

Twijfelt u over bedingen in uw arbeidsovereenkomst? Of wilt u meer weten over arbeidscontractbepalingen zoals proeftijd, vakantie of concurrentiebeding? Speelt er een ontslagsituatie waarover u advies wilt inwinnen  of juridische bijstand nodig heeft? De advocaten van ons kantoor kunnen u terzake bijstaan.

Wanneer u bijvoorbeeld ontslagen wordt of wanneer u juridisch advies wenst op het gebied van afvloeiingsregelingen, concurrentiebedingen of vergoedingen in het kader van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan Katz Advocaten-Belastingadviseurs u van dienst zijn.

Katz Advocaten-Belastingadviseurs adviseert zowel de werknemer als werkgever, maar ook de freelancer die onder het arbeidsrecht valt als er sprake is van een fictief dienstverband. 

Het arbeidsrecht omvat o.a.:

 

- beëindiging arbeidsovereenkomsten

- ontslag, ontslag op staande voet en ontbindingsprocedures

- opstellen en beoordelen arbeidsovereenkomsten

- concurrentiebedingen

- ambtenarenrecht

- aansprakelijkheid directeur

Test

Tekst over het onderwerp


Rechtsgebieden

Belastingrecht

Erfrecht

Personen- en Familierecht

Ondernemingsrecht

Contractenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Faillissementsrecht / WSNP

Socialezekerheidsrecht