Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een breed juridisch rechtsgebied en betreft allerlei zaken waarmee ondernemers me te maken krijgen. Katz Advocaten-Belastingadviseurs kan u helpen bij het opstellen van contracten met  uw afnemers en/op opdrachtgevers of bij het opstellen van arbeidscontracten.

 

Daarnaast kunt u bij ondernemingsrecht denken aan het opstellen van Algemene Voorwaarden. Voor een onderneming kan het van levensbelang zijn dat deze op de juiste wijze juridisch onderbouwd zijn. Vanzelfsprekend kan Katz Advocaten-Belastingadviseurs u hierin ondersteunen en adviseren.

 

Het kantoor kan u van dienst zijn bij de incasso van uw facturen. De praktijk leert dat dit soms  zeer moeizaam kan gaan. Het is in die situatie wellicht raadzaam een advocaat in te schakelen. Afhankelijk van de hoogte van de factuur mag alleen een advocaat een procedure aanspannen bij de Rechtbank. Het voordeel van een advocaat is daarnaast dat hij of zij het gehele traject kan begeleiden, vanaf de eerste sommatie tot en met de uitvoering van het vonnis. Ook kan een advocaat beslag leggen op geld en goederen van de schuldenaar ter verzekering van de inning. Katz Advocaten-Belastingadviseurs kan u bijstaan zowel wanneer u de eisende partij bent, als wanneer u door de wederpartij wordt gedagvaard. Katz Advocaten-Belastingadviseurs voert uw incassozaken tegen uurtarief of tegen een van tevoren af te spreken vergoeding.

 

- Incasso zaken

- Algemene voorwaarden

- Contracten

 

Tekst over het onderwerp

Tekst over het onderwerp


Rechtsgebieden

Belastingrecht

Erfrecht

Personen- en Familierecht

Ondernemingsrecht

Contractenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Faillissementsrecht / WSNP

Socialezekerheidsrecht