Belastingrecht

Katz Advocaten-Belastingadviseurs regelen alles op het gebied van belastingrecht. Zij zijn op de hoogte van de meest recente regelgeving en kunnen u daarin goed adviseren.

Katz Advocaten-Belastingadviseurs kan u terzijde staan bij fiscale geschillen met de Belastingdienst en u bijstaan bij belastinggerelateerde gerechtelijke procedures. Bijvoorbeeld met een geschil omtrent de inkomstenbelasting, het opgeven van uw vermogen in het buitenland of wanneer u wordt verdacht van belastingfraude.

Een advocaat belastingrecht heeft maar één doel: het geschil met de fiscus zo goed mogelijk in uw voordeel oplossen. Katz Advocaten-Belastingadviseurs zal u dan ook volledig ondersteunen, adviseren en begeleiden gedurende het gehele proces. Uitgangspunt is het voorkomen van onnodige procedures. Mocht het toch tot een procedure komen, dan dragen we zorg voor de juiste professionele vertegenwoordiging. Wij voeren voor u in voorkomend geval een bezwaarprocedure bij de Belastingdienst, een beroepsprocedure bij de rechtbank of hoger beroep bij het gerechtshof en eventueel gaan wij voor u in cassatie bij de Hoge Raad.

Tekst over het onderwerp

U kunt bij Katz Advocaten-Belastingadviseurs terecht voor fiscaal advies, zoals bijvoorbeeld over uw tweede woning in het buitenland of herstructurering van uw onderneming bij bedrijfsopvolging, maar ook bijvoorbeeld voor uw aangifte inkomstenbelasting en successierecht.

Meestal worden vanuit de aangifte inkomstenbelasting problemen dan wel fiscale mogelijkheden gesignaleerd waarvoor eventueel een juridisch en/of fiscaal advies gemaakt kan worden. U kunt hierbij denken aan adviezen met betrekking tot: 

erfrecht, inkomstenbelasting, loonbelasting omzetbelasting, vennootschapsbelasting etc.

Tekst over het onderwerp

Geschillen met de fiscus kunnen vaak veel stress veroorzaken. Een helder, vertrouwelijk overleg met een duidelijk overzicht van de te nemen stappen geven geruststelling in een toch al stressvolle periode. Wij kunnen u professioneel bijstaan in elk conflict met de Belastingdienst omtrent uw aanslagen.


Rechtsgebieden

Belastingrecht

Erfrecht

Personen- en Familierecht

Ondernemingsrecht

Contractenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Faillissementsrecht / WSNP

Socialezekerheidsrecht