Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaalzekerheidsrecht is er o.a. op gericht inkomenszekerheid te bieden, bijvoorbeeld in de situatie dat iemand niet voldoende inkomen kan verwerven.

De belangrijkste sociale verzekeringswetten zijn de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO/ WAZ), de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Wet op de kinderbijslag (KB) en de Algemene bijstandswet.

Katz Advocaten-Belastingadviseurs kan in voorkomend geval tegen de besluiten die in het kader van deze wetten door bestuursorganen worden genomen, bezwaar maken en eventueel daarna in beroep gaan.  Dit zal bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer de aanvraag voor een uitkering wordt afgewezen, of wanneer de uitkering wordt stopgezet of geschorst.

Ook bij opgelegde boetes en/of een besluit tot terugvordering van de ten onrechte ontvangen uitkering kan het kantoor u bijstaan.

Een advocaat heeft eenvoudig toegang tot het door het bestuursorgaan opgebouwde dossier, weet welke feiten en omstandigheden juridisch relevant zijn en is op de hoogte van de laatste wetswijzigingen en jurisprudentie.  Het is daarom raadzaam in dergelijke situatie een advocaat te raadplegen.

 

Katz Advocaten-Belastingadviseurs kan u bijstaan in een dergelijke procedure en kan in voorkomend geval verzoeken om een 'voorlopige voorziening' bij de rechtbank, bijvoorbeeld om de uitkering te doen herleven.

Tekst over het onderwerp


Rechtsgebieden

Belastingrecht

Erfrecht

Personen- en Familierecht

Ondernemingsrecht

Contractenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Faillissementsrecht / WSNP

Socialezekerheidsrecht