Arbeidsrecht

 

Arbeidsrecht heeft te maken met o.a. arbeidsovereenkomsten, ontslag, verrichten van freelance werkzaamheden en problemen met een werknemer. 

Twijfelt u over bedingen in uw arbeidsovereenkomst? Of wilt u meer weten over arbeidscontractbepalingen zoals proeftijd, vakantie of concurrentiebeding? Speelt er een ontslagsituatie waarover u advies wilt inwinnen  of juridische bijstand nodig heeft? De advocaten van ons kantoor kunnen u terzake bijstaan.

Wanneer u bijvoorbeeld ontslagen wordt of wanneer u juridisch advies wenst op het gebied van afvloeiingsregelingen, concurrentiebedingen of vergoedingen in het kader van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor u van dienst zijn.

Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor adviseert zowel de werknemer als werkgever, maar ook de freelancer die onder het arbeidsrecht valt als er sprake is van een fictief dienstverband. 

Het arbeidsrecht omvat o.a.:

 

- beëindiging arbeidsovereenkomsten

- ontslag, ontslag op staande voet en ontbindingsprocedures

- opstellen en beoordelen arbeidsovereenkomsten

- concurrentiebedingen

- ambtenarenrecht

- aansprakelijkheid directeur

Als u bent ontslagen of wanneer u dreigt te worden ontslagen kunt u zich hiertegen verzetten of met het ontslag instemmen. Neem in beide gevallen zo spoedig mogelijk contact met Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor op.

Ontslag op staande voet:

Bij ontslag op staande voet verliest de werknemer per direct zijn baan met als gevolg dat de werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering. Bij ontslag op staande voet is er geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. 

Daarom is het raadzaam om snel juridisch advies in te winnen en u te laten informeren over de mogelijkheden die u heeft om een ontslag op staande voet aan te vechten. Bij ontslag op staande voet heeft u geen recht op een WW-uitkering. De rechter kan het ontslag binnen twee maanden nog vernietigen. Ook kan de rechter verzocht worden om de werknemer een billijke vergoeding toe te kennen. Accepteer een ontslag op staande voet nooit zomaar. 

Een werkgever kan een werknemer niet zomaar op staande voet ontslaan. Er moet sprake zijn van een dringende reden en het ontslag moet onverwijld zijn gegeven. Dringende redenen zijn bijvoorbeeld: de werknemer heeft een strafbaar feit gepleegd zoals diefstal of fraude of wanneer er sprake is van werkweigering. 

Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor kan u bijstaan door het ontslag aan te vechten of te onderhandelen met uw werkgever. Ook kunnen wij u terzijde staan bij een ontslagprocedure bij de rechter. 

Een werkgever kan ook een ontslagvergunning aanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen, bijvoorbeeld bij een reorganisatie, als sprake is van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie.

Tegen een verzoek van uw werkgever aan de kantonrechter om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden kunt u zich verweren. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor kan u bijstaan door het ontslag aan te vechten of te onderhandelen met uw werkgever. Ook kunnen wij u terzijde staan bij een ontslagprocedure bij de rechter. Het is van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium juridisch advies in te winnen.

Er zijn verschillende soorten loonvorderingen.

Als je in loondienst bent en je werkgever betaalt het loon niet uit, kun je een loonvordering indienen. 

Werk je niet vanwege ziekte en stopt de werkgever de loonbetalingen dan kun je ook een loonvordering inedienen. Bij ziekte dient de werkgever het loon gewoon door te betalen. 

Is de arbeidsovereenkomst geëindigd en worden de laatste maanden salaris en het vakantiegeld niet uitbetaald, is er minder uitbetaald dan de CAO voorschrijft of is er sprake van een arbeidsconflict waardoor de loonbetaling is gestopt, dan kan er eveneens een loonvordering worden ingesteld.

Een loonvordering moet binnen vijf jaar worden ingediend anders verjaart de aanspraak op het loon. Wacht er dus niet te lang mee om contact met ons op te nemen.


Rechtsgebieden

Belastingrecht

Erfrecht

Personen- en Familierecht

Ondernemingsrecht

Contractenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Faillissementsrecht / WSNP

Socialezekerheidsrecht