Klachtenregeling

Inleiding

Dit artikel bevat informatie over klachtenopvang van ons kantoor, ten behoeve van communicatie naar de cliënt.

Interne regeling

Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot mr. A.H.G. Katz van ons kantoor. Het kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in de klachtenregeling.

In overleg met u zal getracht worden zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor het gerezen probleem. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan u worden bevestigd. Binnen vier weken kunt u deze schriftelijke reactie op uw klacht tegemoet zien.

Externe regeling

De clienten worden door de advocaat gewezen op de gedragsregels, waaraan een behoorlijk advocaat zich dient te houden. Daarnaast wordt de client gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Deken van de Orde van Advocaten, c.q. bij het Hof van Discipline.

Daarnaast wordt door Katz Advocaten-Belastingadviseurs deelgenomen aan het Kleine Kantoren Overleg (KKO) en is het kantoor aangesloten bij de klachtencommissie van de Stichting het Kleine Kantoren Overleg, Postbus 9344, 3007 AH Rotterdam. Een klacht kan aldaar worden ingediend. In voorkomend geval wordt een ad hoc commissie aangesteld die deze klacht in behandeling neemt.

Tot slot

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.


Rechtsgebieden

Belastingrecht

Erfrecht

Personen- en Familierecht

Ondernemingsrecht

Contractenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Faillissementsrecht / WSNP

Socialezekerheidsrecht