Erfrecht

Het fiscale recht omvat een groot scala van rechtsgebieden. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor is niet alleen gespecialiseerd in de fiscale advocatuur maar ook in het civiele recht, met name het erfrecht. Op het snijvlak van fiscaliteit en civiel recht kan Katz-Advocaten- en Belastingadvieskantoor u bijstaan in erfrechtelijke kwesties omtrent nalatenschappen en testamenten. In voorkomend geval kan het kantoor voor u optreden in een procedure tegen bijvoorbeeld erfgenamen c.q. legitimarissen.

Ook bij erfrechtelijke verkrijging kan ongewild samenloop plaatsvinden van schenkingsrecht met successierecht wanneer bijvoorbeeld sprake is van schenking voor en na overlijden door de langstlevende. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor kan u ter voorkoming van problemen hierbij adviseren en in voorkomend geval bijstaan bij een eventuele procedure met betrekking tot o.a.: 

Inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, successie- en schenkingsrecht, gemeentelijke belastingen en motorrijtuigenbelasting

Bovendien kan het kantoor u hoogwaardige fiscale adviezen verstrekken. Voor zowel de particuliere cliënt als de ondernemer kan daarmee niet alleen belasting worden bespaard, maar worden ook toekomstige problemen met de fiscus zoveel mogelijk voorkomen.

Bijvoorbeeld bij transacties met onroerende zaken treedt samenloop op met overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Een juiste wijze van plannen kan veel belastingperikelen voorkomen. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor adviseert u hierbij.

De financiële afwikkeling van een nalatenschap/erfenis kan op veel problemen stuiten. Daarbij kunnen er conflicten tussen de erfgenamen van de overledene ontstaan.

Ruzie bij de verdeling van een nalatenschap/erfenis komt vaak voor. Een erfenis kan worden afgehandeld door middel van een testament of middels een wettelijke verdeling.

In het eerste geval bepaalt het testament wie de erfgenamen zijn en wat zij erven. In het tweede geval is er geen testament en bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en wat hen toekomt.

Meestal is er geen testament opgesteld en bepaalt de wet wie erft. Dit kan leiden tot conflicten.


Rechtsgebieden

Belastingrecht

Erfrecht

Personen- en Familierecht

Ondernemingsrecht

Contractenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Faillissementsrecht / WSNP

Socialezekerheidsrecht