Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een breed juridisch rechtsgebied en betreft allerlei zaken waarmee ondernemers me te maken krijgen. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor kan u helpen bij het opstellen van contracten met  uw afnemers en/op opdrachtgevers of bij het opstellen van arbeidscontracten.

 

Daarnaast kunt u bij ondernemingsrecht denken aan het opstellen van Algemene Voorwaarden. Voor een onderneming kan het van levensbelang zijn dat deze op de juiste wijze juridisch onderbouwd zijn. Vanzelfsprekend kan Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor u hierin ondersteunen en adviseren.

Het kantoor kan u van dienst zijn bij de incasso van uw facturen. De praktijk leert dat dit soms  zeer moeizaam kan gaan. Het is in die situatie wellicht raadzaam een advocaat in te schakelen. Afhankelijk van de hoogte van de factuur mag alleen een advocaat een procedure aanspannen bij de Rechtbank. Het voordeel van een advocaat is daarnaast dat hij of zij het gehele traject kan begeleiden, vanaf de eerste sommatie tot en met de uitvoering van het vonnis. Ook kan een advocaat beslag leggen op geld en goederen van de schuldenaar ter verzekering van de inning. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor kan u bijstaan zowel wanneer u de eisende partij bent, als wanneer u door de wederpartij wordt gedagvaard. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor voert uw incassozaken tegen uurtarief of tegen een van tevoren af te spreken vergoeding.

 

- Incasso zaken

- Algemene voorwaarden

- Contracten

 

Wanneer u als bestuurder van een rechtspersoon aansprakelijk wordt gesteld, kan dit grote gevolgen hebben. Het kan ertoe leiden dat u aansprakelijk wordt gehouden voor de schulden van de failliete rechtspersoon waarvan u bestuurder bent of bent geweest. Wanneer u als bestuurder of commissaris wordt aangesproken door een curator, schuldeiser(s) of andere belanghebbenden, dan kunnen wij u als advocaat zowel in civielrechtelijke als fiscaalrechtelijke kwesties terzijde staan. Dat doen wij met kennis op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid in combinatie met een oplossingsgerichte aanpak.

Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor adviseert directies van bedrijven over de beperking van risico's op dit gebied. Met onze kennis en ervaring van regelgeving en rechtspraak op dit terrein zijn we in staat om u een goed en praktisch advies te geven.

Er is sprake van een handelsgeschil als er een juridisch conflict ontstaat tussen partijen die zaken met elkaar doen. Als u één van die twee partijen bent, kan dat u veel schade opleveren. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor tracht in overleg met beide partijen tot een oplossing van het geschil te komen.

In veel gevallen kunnen handelsgeschillen buiten de rechter om geregeld worden. Maar soms is tussenkomst van de rechter middels een procedure noodzakelijk. In al deze gevallen kunt u ons inschakelen.


Rechtsgebieden

Belastingrecht

Erfrecht

Personen- en Familierecht

Ondernemingsrecht

Contractenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Faillissementsrecht / WSNP

Socialezekerheidsrecht