Familierecht

Het Personen- en familierecht houdt zich o.a. bezig met afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding en overige familierechtelijke betrekkingen.

Familierechtelijke gebeurtenissen zijn aangelegenheden die diep ingrijpen op de persoonlijke levenssfeer. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor kan u van dienst zijn met betrekking tot een eventuele echtscheiding, maar ook met betrekking tot de vaststelling of wijziging van de kinderalimentatie, alsmede bij de omgangsregeling en de fiscale complicaties die samenhangen met deze familierechtelijke aangelegenheden.

Iedere ouder is onderhoudsplichtig ten opzichte van zijn/haar kind. De hoogte van de te betalen kinderalimentatie is afhankelijk van de behoefte en van de draagkracht van de ouders. Op basis van de inkomensgegevens van de ouders maken wij voor u een behoefte- en draagkrachtberekening. 

Ook kan tijdens een echtscheidingsprocedure om partneralimentatie worden verzocht. Verdient uw ex-partner niet genoeg om rond te komen, dan kan het zo zijn dat u partneralimentatie moet betalen. Bij een huwelijk langer dan 5 jaar of een huwelijk waar kinderen uit zijn geboren, kan deze verplichting nog maximaal 12 jaar duren. Als er sprake is van huwelijkse voorwaarden kan de situatie anders zijn. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor heeft veel ervaring op dit gebied en kan u hierin optimaal bijstaan.

Als het contact met uw ex-partner goed is, kunt u met behulp van een advocaat afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Indien u er samen niet uitkomt wordt de alimentatie via de rechter geregeld. Dit geldt voor zowel het vaststellen van partner- als kinderalimentatie. De rechter zal in deze gevallen uitspraak doen over de hoogte van de alimentatie.

Indien u nooit bent gehuwd maar wel kinderen heeft dienen beide partners te voorzien in de kosten van de kinderen. Wij kunnen voor u een berekening maken en een verzoekschrft indienen bij de rechtbank.

Als u of uw ex-partner een onderneming heeft dan is een echtscheiding vaak complexer. Door de ondernemingsrechtelijke kennis en ervaring van Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor maakt dat het kantoor zich goed kan anticiperen op de gevolgen van een echtscheiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wisselende winstbedragen in de jaarrekeningen.

In familierelaties kunnen zich allerlei situaties voordoen waarbij emoties hoog oplopen, zeker als u verwikkeld bent in een echtscheidingsprocedure waarin veel te regelen is. Een echtscheiding kan ook ontaarden in een langslepende juridische procedure die niet alleen emotioneel belastend is, maar ook financieel grote gevolgen kan hebben. Kwesties die geregeld moeten worden zijn bijvoorbeeld de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen, zoals de inboedel, lijfrente polissen, banktegoeden/schulden en/of pensioen en - niet in de laatste plaats - de onderneming. Verder dient er een oplossing te komen voor de huur- of koopwoning en dient er eventueel kinder- of partneralimentatie geregeld te worden. Wanneer er kinderen zijn dient men ook te denken aan een ouderschapsplan.

Allemaal zaken waar u dus over na moet denken en waarbij goed juridisch advies en bijstand van een familierecht advocaat onmisbaar is, juist om problemen te voorkomen! Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor staat u als cliënt op deskundige wijze bij in juridische procedures.

Katz Advocaten- en en Belastingadvieskantoor kan u o.a. adviseren en begeleiden bij: 

echtscheiding

gezag- en omgangsvraagstukken

het opstellen of het herzien van een ouderschapsplan

het vaststellen of ontkennen van ouderschap (erkenning, gerechtelijke vaststelling/ontkenning vaderschap, adoptie)

partner- en/of kinderalimentatie

het wijzigen van uw naam

erfrecht.

Als u of uw (ex)-partner een onderneming heeft dan verdient dit specifieke kennis in geval van echtscheiding. Ons kantoor is gespecialiseerd in complexe echtscheidingen. Onze kennis en ervaring stelt ons in staat om te anticiperen op de mogelijke gevolgen van een echtscheiding.

Het is in uw belang dat wij in een vroeg stadium bij een mogelijke echtscheiding worden betrokken. Vaak duurt het enige tijd voordat u weet waar u aan toe bent. Wij willen voorkomen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Vanuit een persoonlijke betrokkenheid en ruime ervaring in de rechtszaal wordt een eerlijk beeld van uw (on)mogelijkheden geschetst.

 

 

Wanneer ouders uit elkaar gaan is het van belang dat de zorgtaken goed verdeeld zijn. Probeer samen met uw ex-partner afspraken te maken. U moet in ieder geval afspreken wat het hoofdverblijf van de kinderen is en wanneer de andere ouder de kinderen ziet. Het hoofdverblijf is de woning waar uw kind het meest verblijft. Uw kind staat op dit adres bij de gemeente ingeschreven. 

Het vastleggen van de afspraken vindt plaats bij het opstellen van een ouderschapsplan. Een ouderschapsplan is een overeenkomst waarin staat wat de ouders ten aanzien van de omgang met de kinderen hebben afgesproken. Hierbij kunt u denken aan: het brengen naar en halen van school, hoe is de omgang tijdens vakanties geregeld, met feestdagen, verjaardagen etc.

Het opstellen van een ouderschapsplan is (in principe) verplicht bij het uit elkaar gaan van de ouders wanneer er minderjarige kinderen zijn. Voor getrouwde en geregistreerde partners is het wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen en voor samenwonende ouders is het alleen verplicht wanneer zij het gezamenlijk gezag hebben. In het ouderschapsplan worden de zorg- en opvoedingstaken verdeeld. 


Rechtsgebieden

Belastingrecht

Erfrecht

Personen- en Familierecht

Ondernemingsrecht

Contractenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Faillissementsrecht / WSNP

Socialezekerheidsrecht