Tarieven

U kunt bij Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor gebruik maken van een gratis kennismakingsgesprek (intake) van een half uur en om te bezien of wij in uw situatie wat voor u kunnen betekenen.

In dit gesprek wordt het rechtsprobleem in kaart gebracht en worden de kosten besproken. Wanneer in dit intakegesprek blijkt dat wij uw zaak in behandeling dienen te nemen en het gesprek duurt daardoor langer dan een half uur, dan wordt die tijdsbesteding in rekening gebracht onder aftrek van het gratis gedeelte van dat gesprek.

In voorkomend geval kunnen wij onze werkzaamheden eventueel verrichten op basis van gefinancierde rechtshulp (toevoeging) wanneer u daarvoor, volgens de voorschriften van de Raad voor Rechtsbijstand, in aanmerking komt.

Informatie hieromtrent kunt u eventueel opvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand: https://www.rechtsbijstand.nl.


Rechtsgebieden

Belastingrecht

Erfrecht

Personen- en Familierecht

Ondernemingsrecht

Contractenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Faillissementsrecht / WSNP

Socialezekerheidsrecht