Belastingrecht

Toeslagen / Kinderopvangtoeslag

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn in de diverse media dat de Belastingdienst ernstige fouten heeft gemaakt bij het beoordelen van aanvragen voor kinderopvangtoeslag met name voor wat betreft het - ten onrechte - stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst is te snel tot het oordeel "fraude" gekomen. Dat bracht veel gezinnen ten onrechte in grote financiële problemen, waardoor zij nu recht hebben op terugbetaling en schadevergoeding. 

Dat is het oordeel van de adviescommissie onder leiding van oud-minister Donner over het zogenoemde 'CAF 11 dossier'. Dit is het dossier van het fraudeteam van de Belastingdienst over 300 gezinnen die zijn beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag.

Als de ouders ook maar iets niet goed hadden ingevuld, door slordigheid of onwetendheid, werden zij al verdacht van fraude. Ze kregen weinig tot geen onderbouwing van die beschuldiging te horen. Daardoor konden zij zich niet verdedigen of hun gegevens verbeteren. 

Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor heeft veel cliënten bijgestaan terzake de problematiek met betrekking tot de kinderopvangtoeslag. Bent u van mening dat de Belastingdienst ook in uw zaak fouten heeft gemaakt en wilt u daarom de Belastingdienst aansprakelijk stellen, neemt u dan contact met ons op om te bezien of u wellicht voor schadevergoeding in aanmerking komt. Telefoonnummer: 010-211 20 80.

Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor regelt alles op het gebied van belastingrecht. Het kantoor is op de hoogte van de meest recente regelgeving en kan u daarin goed adviseren.

Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor kan u terzijde staan bij fiscale geschillen met de Belastingdienst en u bijstaan bij belastinggerelateerde gerechtelijke procedures. Bijvoorbeeld met een geschil omtrent de inkomstenbelasting, het opgeven van uw vermogen in het buitenland of wanneer u wordt verdacht van belastingfraude.

Geschillen met de fiscus kunnen vaak veel stress veroorzaken. Een helder, vertrouwelijk overleg met een duidelijk overzicht van de te nemen stappen geven geruststelling in een toch al stressvolle periode.Wij kunnen u professioneel bijstaan in elk conflict met de Belastingdienst omtrent uw aanslagen.

Een advocaat belastingrecht heeft maar één doel: het geschil met de fiscus zo goed mogelijk in uw voordeel oplossen. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor zal u dan ook volledig ondersteunen, adviseren en begeleiden gedurende het gehele proces. Uitgangspunt is het voorkomen van onnodige procedures. Mocht het toch tot een procedure komen, dan dragen we zorg voor de juiste professionele vertegenwoordiging. Wij voeren voor u in voorkomend geval een bezwaarprocedure bij de Belastingdienst, een beroepsprocedure bij de rechtbank of hoger beroep bij het gerechtshof en eventueel gaan wij voor u in cassatie bij de Hoge Raad.

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met een controle van de Belastingdienst. Het is raadzaam om u in geval van een belastingcontrole bij te laten staan door een belastingkundige. U bent namelijk verplicht uw medewerking te verlenen aan een belastingcontrole. De inspecteur kan boekenonderzoek doen of bij uw bedrijf op bezoek komen. Uw administratie wordt door de inspecteur gecontroleerd om te bezien of deze overeenkomt met uw aangiften. 

Tijdens een boekenonderzoek vraagt de Belastingdienst veel gegevens van u. U dient alleen informatie en inlichtingen te verstrekken die verband houden met uw eigen fiscale positie. Als er later problemen ontstaan lijkt vaak de oorzaak al bij het begin van de informatievoorziening te liggen. Dat moet voorkomen kunnen worden. 

Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor heeft ruime ervaring in het begeleiden van controles van de Belastingdienst. U kunt Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor voorafgaand of tijdens het boekenonderzoek inschakelen. Ook wanneer er desondanks naheffings- en/of navorderingsaanslagen worden opgelegd is het kantoor zodanig met uitgebreide expertise toegerust dat het kantoor u adequaat bij kan staan.

U kunt bij Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor terecht voor fiscaal advies, zoals bijvoorbeeld over uw tweede woning in het buitenland of herstructurering van uw onderneming bij bedrijfsopvolging, maar ook bijvoorbeeld voor uw aangifte inkomstenbelasting en successierecht.

Meestal worden vanuit de aangifte inkomstenbelasting problemen dan wel fiscale mogelijkheden gesignaleerd waarvoor eventueel een juridisch en/of fiscaal advies gemaakt kan worden. U kunt hierbij denken aan adviezen met betrekking tot: 

erfrecht, inkomstenbelasting, loonbelasting omzetbelasting, vennootschapsbelasting etc.

Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor heeft ruime ervaring met het verzorgen van aangiften Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, zowel voor particulieren als bedrijven. 

Successie

Bijna iedereen komt een keer in aanraking met erfrecht. In de meeste gevallen kunnen de nabestaanden in goed onderleg overleg een erfenis afwikkelen, maar het komt steeds vaker voor dat er juridische hulp wordt ingeschakeld van een gespecialiseerde erfrechtadvocaat.

Het overlijden van een familielid is een ingrijpende gebeurtenis en als nabestaande komen er veel zaken op u af. Ook al staat uw hoofd er niet naar, veel beslissingen over de afwikkeling van de nalatenschap kunnen niet te lang wachten en hebben grote financiële consequenties. Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor kan u bijstaan bij erfrechtelijke complicaties.

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn in de diverse media dat de Belastingdienst ernstige fouten heeft gemaakt bij het beoordelen van aanvragen voor kinderopvangtoeslag, met name voor wat betreft het - ten onrechte - stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst is te snel tot het oordeel "fraude" gekomen. Dat bracht veel gezinnen ten onrechte in grote financiële problemen, waardoor zij nu recht hebben op terugbetaling en schadevergoeding.

Dat is het oordeel van de adviescommissie onder leiding van oud-minister Donner over het zogenoemde 'CAF 11 dossier'. Dit is het dossier van het fraudeteam van de Belastingdienst over 300 gezinnen die zijn beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. 

Als de ouders ook maar iets niet goed hadden ingevuld, door slordigheid of onwetendheid, werden zij al verdacht van fraude. Ze kregen weinig tot geen onderbouwing van die beschuldiging. Daardoor konden zij zich niet verdedigen of hun gegevens verbeteren.

Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor heeft veel cliënten bijgestaan terzake de problematiek met betrekking tot de kinderopvangtoeslag. Bent u van mening dat de Belastingdienst ook in uw zaak fouten heeft gemaakt en wilt u daarom de Belastingdienst aansprakelijk stellen, neemt u dan contact met ons op om te bezien of u wellicht voor schadevergoeding in aanmerking komt. Telefoonnummer: 010-211 20 80.


Rechtsgebieden

Belastingrecht

Erfrecht

Personen- en Familierecht

Ondernemingsrecht

Contractenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Faillissementsrecht / WSNP

Socialezekerheidsrecht