Huurrecht

Een geschil met uw verhuurder/huisbaas of problematiek met betrekking tot een huurachterstand? Graag adviseren wij u over de te nemen stappen. Ook indien sprake is van een uit de hand gelopen meningsverschil, huurcontractbeëindiging c.q. ontruiming, een geschil met betrekking tot achterstallig onderhoud etc.

Wanneer een ontruiming van de woning dreigt komt er een hoop of u af. Het is van groot belang dat u verweer voert tegen een dreigende ontruiming.

Een verhuuder mag pas overgaan tot ontruiming van een woning nadat er toestemming van de kantonrechter is verkregen. Toestemming wordt in beginsel verleend bij een huurachterstand van drie maanden of wanneer u ernstige overlast veroorzaakt. 

Wanneer de verhuurder een procedure bij de kantonrechter is gestart, kunt u verweer voeren. U mag dat zelf doen, maar het is aan te bevelen een gesprecialiseerde advocaat in te schakelen. De kantonrechter zal uw belangen als huurder afwegen tegen de belangen van de verhuurder. Wanneer de kantonrechter het verzoek tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde toewijst, moet de huurder de woning leeghalen en verlaten. Hij heeft dan geen recht meer op het bewonen van het gehuurde. Een enkele keer gaat een verhuurder nog akkoord met een betalingsregeling, maar de meeste verhuurders zullen de woning willen ontruimen. 

Tegen het vonnis kan hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof, echter het instellen van hoger beroep schorst de tenuivoerlegging van het vonnis niet.

Bij (ver)huur komt veel kijken. Het huurrecht bevat algemene regels die van toepassing zijn op alles wat verhuurd kan worden. Daarnaast gelden er verschillende regels voor: de huur van woonruimte, de huur van winkelruimte en de huur van kantoor- en opslagruimte.

Bij het opstellen van het huurcontract moet worden bekeken welk huurrecht van toepassing is. Er zijn mogelijkheden voor de verhuurder om van deze regels af te wijken en andere afspraken met de huurder te maken, maar aan bepaalde regels is de verhuurder gebonden. Wij kunnen u bijstaan bijvoorbeeld in geval van overlast of wanbetaling. Daarnaast kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden om de huurovereenkomst te beëindigen.


Rechtsgebieden

Belastingrecht

Erfrecht

Personen- en Familierecht

Ondernemingsrecht

Contractenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Faillissementsrecht / WSNP

Socialezekerheidsrecht