Contractenrecht

Elke particulier sluit voortdurend overeenkomsten. Wanneer iedereen zich houdt aan hetgeen is afgesproken, is er geen enkel probleem. Deze problemen ontstaan pas wanneer één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken. Wanprestatie is het gevolg.

Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor kan u van dienst zijn bij de incasso van uw facturen. De praktijk leert dat dit soms zeer moeizaam kan gaan. Het is in die situatie wellicht raadzaam een advocaat in te schakelen.

Afhankelijk van de hoogte van de factuur mag alleen een advocaat een procedure aanspannen bij de rechtbank. Het voordeel van het inschakelen van een advocaat is dat deze het gehele traject kan begeleiden, vanaf de eerste sommatie tot en met de uitvoering van het vonnis. Stel dat u aan iemand geld heeft geleend en deze persoon komt zijn betalingsverplichtingen niet na. Een advocaat kan beslag leggen op geld en goederen van de schuldenaar ter verzekering van de innning. 

Ons kantoor kan u bijstaan zowel wanneer u de eisende partij bent, als wanneer u door de wederpartij wordt gedagvaard. Bijvoorbeeld in het geval u gedagvaard bent door de zorgverzekeraar in verband met premieachterstand of door de woningbouwvereniging omdat u achter bent geraakt met het betalen van de huur. Ons kantoor kan u desgewenst bijstaan in de procedure en/of proberen middels onderhandelen met de wederpartij een (betalings)-regeling of een schikking te treffen. 

Wij voeren uw incassozaken tegen een uurtarief of tegen een van tevoren af te spraken vergoeding. Ook is het soms mogelijk om gefinancierde rechtshulp aan te vragen. 

Wij adviseren u niet alleen bij het aangaan van overeenkomsten, maar staan u ook bij als er conflicten ontstaan. De stap naar de rechter gaan we niet uit de weg, maar alleen als een minnelijke oplossing niet mogelijk is. 

Vaak is er sprake van consumentenkoop. Wat kunt u doen indien de verkoper afziet van de verkoop van bijvoorbeeld de auto of de woning? Of indien na de koop blijkt dat de auto gebreken vertoont?

Heeft u te maken met een kwestie rondom een overeenkomst? Katz Advocaten- en Belastingadvieskantoor staat u graag bij met een eerlijk advies op maat over uw kansen, mogelijkheden en de obstakels.

Van een onrechtmatige daad is sprake wanneer je een inbreuk maakt op iemands recht. Het is een verzamelnaam voor alle gebeurtenissen en handelingen waarbij regels worden overtreden. Wanneer de overtreding van die regels bij een ander schade veroorzaakt, kan die ander vergoeding van zijn schade verlangen. Lang niet in alle gevallen is men tot schadevergoeding verplicht. Hiervoor moet iemand ook daadwerkelijk aansprakelijk zijn. 

Er moet sprake zijn van schade wanneer je recht wilt maken op schadevergoeding. Het kan hierbij gaan om materiële of immateriële schade. De schade wordt in sommige situaties vastgesteld door een schade expert.

 


Rechtsgebieden

Belastingrecht

Erfrecht

Personen- en Familierecht

Ondernemingsrecht

Contractenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Faillissementsrecht / WSNP

Socialezekerheidsrecht